בוא להתרשם ממערכת התפוצה - חינם!

מבצע התרשמות למערכת התפוצה שלנו 1,000 הודעות מולטימייל חינם!  + 30 הודעות SMS, ללקוחות קיימים וכמו כן ללקוחות חדשים!

במערכת התפוצה שלנו ניתן לשלוח הודעות כמותיות כמו כן ניתן לעקוב אם פתחו אותם המערכת הנל מאפשרת לך בעל המוסד להרחיב את קהל היעד שלך וכמו כן להמשיך לשמור על קשר עם התורמים/מקורבים שלך בקלות ונוחות שלא היכרת.

שים לב: ההטבה למימוש למשך חודש בלבד מעת קבלתה. ט.ל.ח.

צור קשר לקבלת המבצע